De omslag naar een circulaire economie

1 september 2020

Het doel is dat Nederland in 2050 draait op een volledig circulaire economie. Om de omslag naar een circulaire economie te versnellen, neemt de Rijksoverheid verschillende maatregelen. Zo worden regels en wetten die de overgang naar een circulaire economie in de weg staan veranderd. En ondersteunt de overheid ondernemers die actief zijn op het gebied van circulaire economie.

Verantwoordelijkheid
Producten en importeurs worden medeverantwoordelijk voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt worden gebracht. Dit moet producenten aansporen om producten zo duurzaam mogelijk te maken. Ook zorgt deze maatregel ervoor dat meer afgedankte producten worden ingezameld en gerecycled.

Afval voorkomen
Daarnaast moeten producten voor een circulaire economie ook circulair ontworpen worden. Dat betekent dat producten zo ontworpen en ontwikkeld worden dat ze eenvoudig te repareren, recyclen en hergebruiken zijn. 

Circulair inkopen
Een andere maatregel is circulair inkopen. Bij circulair inkopen wordt er vooraf al nagedacht over wat er na afloop met het gekochte product gebeurt. Uitgangspunt is dat het product na gebruiks- of levensduur weer optimaal wordt ingezet. Belangrijk hierbij is dat producten en materialen hun waarde behouden. Zo kan oud papier worden verwerkt tot toiletpapier. Denk hierbij aan Simply cups.

Meer weten? Lees dan het volledige artikel.

Wat een circulaire economie nu precies inhoudt? Dat lees je hier: Believe_CirculaireEconomie_NL.pdf