Bunzl Nederland ondertekent Green Recovery Statement

25 augustus 2020

“De COVID-19-crisis raakt onze samenleving tijdens de transitie naar een economie die zich meer op duurzaamheid en inclusiviteit richt. Het is belangrijk om deze uitdaging, de risico’s van klimaatverandering en de risico’s van het verlies van biodiversiteit scherp in het vizier te houden. Als we nu handelen, kunnen we niet alleen onze economie versterken, maar kunnen we ook negatieve effecten op ons milieu, de samenleving, het welzijn van mensen en bedrijfsprocessen voorkomen.”

Hierboven leest u het eerste deel van het Green Recovery Statement zoals deze op donderdag 19 juni jl. werd overhandigd aan Sigrid Kaag, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Met het statement pleit het Nederlandse
bedrijfsleven gezamenlijk voor duurzaamheid als hoeksteen voor de coronaherstelplannen. Ook Bunzl Nederland ondersteunt dit statement.

Wat is het Green Recovery Statement?
De COVID-19-pandemie is een ongeëvenaarde gebeurtenis in onze recente geschiedenis. Om deze pandemie te bestrijden en snelle innovatie mogelijk te maken, zijn Nederlandse bedrijven en overheden de afgelopen weken samenwerkingsverbanden met elkaar aangegaan en dat stemt hoopvol.

Ook wij spreken onze steun uit om van duurzaamheid de hoeksteen van de COVID-19-herstelmaatregelen te maken. Bunzl gelooft namelijk dat als we nu handelen, wij niet alleen onze economie versterken, maar ook negatieve effecten op ons
milieu, de samenleving, het welzijn van mensen en bedrijfsprocessen kunnen voorkomen. Ruim 240 andere organisaties geloven dit ook en hebben daarom het Green Recovery Statement ondertekend.

De belangrijkste punten uit het Green Recovery Statement zijn:

  1. Maak de EU Green Deal de hoeksteen van de EU-herstelplannen;
  2. Zorg dat de investeringen die uit het COVID-19- herstelplan voortvloeien, de economie verder op weg helpen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's), de mondiale duurzaamheidsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord;
  3. Blijf op de lange termijn zekerheid bieden over het Nederlandse Klimaatakkoord en meetbare verplichtingen.

Waarom Bunzl meedoet leest u hier: Bunzl Green Recovery Statement.pdf

Behoefte aan meer informatie of advies op het gebied van duurzaam verpakken? Neem dan contact met uw accountmanager of onze Customer Service